Liên hệ
ĐỊA CHỈ

Khu 10, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

ĐIỆN THOẠI

035 378 0000

EMAIL

purevietltd@gmail.com